JURIDISCHE MEDEDELING

Área Oftalmológica Avanzada

In overeenstemming met de bepalingen van wet 34/2002 van 11 juli betreffende de diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel (LSSICE) en in overeenstemming met de bepalingen van wet 9/2014 van 9 mei, generaal van Telecommunicatie informeren wij dat deze website www.gebiedoftalmologica.com (hierna "Website") is eigendom van het bedrijf OFTALMOLOGICA, S.L. Geregistreerd in het Handelsregister van Barcelona in Volume 10.384 Folio 39 Blad B 115.890, met maatschappelijke zetel te C / Dalmases nº42 1º, 08017 (Barcelona), Spanje, belastingidentificatienummer B-58926320 en handelsnaam Área Oftalmológica Avanzada.

ook Área Oftalmológica Avanzada is de eigenaar van de volgende domeinen en websites:

  • contactologiaclinica. com
  • coverges.com
  • drcarlosverges.com
  • eyeseco.net
  • presbyopiavistacansada.com
  • visual-therapy.com

OFTALMOLOGICA SL is geregistreerd in het register van gezondheidscentra, diensten en instellingen van de gezondheidsafdeling van de Generalitat de Catalunya met de code E08909646.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

HET OBJECT VAN DE VOORWAARDEN: DE WEBSITE

De inhoud van deze website is ontworpen om de informatie, activiteiten en diensten die worden aangeboden door te publiceren Área Oftalmológica Avanzada. Het gebruik van dezelfde attributen impliceert de voorwaarde van de Gebruiker hiervan en impliceert de aanvaarding van alle voorwaarden die in deze Juridische kennisgeving zijn opgenomen, en de Gebruiker moet deze Juridische kennisgeving zorgvuldig lezen bij elk van de gelegenheden waarin hij van plan is het Portaal te gebruiken, aangezien de gebruiksvoorwaarden kunnen worden gewijzigd.

De gebruiker stemt ermee in om de website, de inhoud en de diensten te gebruiken in overeenstemming met de wet, met deze juridische kennisgeving, met de instructies en voorschriften voor gebruik, in overeenstemming met de moraal, algemeen aanvaarde goede gebruiken en openbare orde. In dezelfde zin zal de gebruiker zich onthouden van het gebruik van informatie op het web voor illegale, verboden en schadelijke doeleinden van de rechten en belangen van derden.

Área Oftalmológica Avanzada behoudt zich het recht voor om alle commentaren en bijdragen in te trekken die in strijd zijn met de wet, de waardigheid van mensen, die discriminerend, xenofoob, racistisch, pornografisch, spammen of die naar haar mening niet geschikt zijn voor publicatie.

In elk geval, Área Oftalmológica Avanzada Het is niet verantwoordelijk voor de meningen die door gebruikers worden geuit via opmerkingen of andere blogging- of participatietools, noch voor de informatie op webpagina's die niet onder zijn toezicht zijn opgesteld.

De andere toegang tot de site Sitio Web heeft geen toegang tot de relación de carácter comercial entre Área Oftalmológica Avanzada en de gebruiker. Área Oftalmológica is vrijgesteld van elke verantwoordelijkheid die voortvloeit uit een claim, inclusief de betaling van advocatenhonoraria, voor rechtszaken en claims die zijn ingeleid door derden wegens de schending door de gebruiker van onze gebruiksvoorwaarden, toegang en privacybeleid, of enige andere claim voor niet-naleving van de huidige wetgeving.

TOEGANG EN NAVIGATIE: DISCLAIMER VOOR DE WERKING VAN DE WEBSITE

Área Oftalmológica Avanzada behoudt zich het recht voor om de toegang op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, bij te werken, te elimineren, te beperken of te verhinderen in de presentatie en configuratie van de website en de inhoud en diensten die erin kunnen zijn opgenomen, en wordt van elke soort vrijgesteld van verantwoordelijkheid. De Gebruiker erkent en accepteert dat op elk moment Área Oftalmológica Avanzada kan elk van de elementen die in de Website zijn geïntegreerd of de toegang ertoe onderbreken, deactiveren en / of annuleren.

ook Área Oftalmológica Avanzada wil u een hele reeks kwaliteitsinhoud en -diensten aanbieden, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid bij het verstrekken ervan en bij de gebruikte technologische middelen. Het controleert of garandeert echter niet de afwezigheid van virussen of andere elementen in de Inhoud die wijzigingen kunnen veroorzaken in het computersysteem (software en hardware) of in de elektronische documenten en bestanden die zijn opgeslagen in het computersysteem van de Gebruiker.

 

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM

De reproductie, kopie, geheel of gedeeltelijk, distributie, commercialisering, openbare communicatie of enige andere activiteit die kan worden gedaan met de inhoud, diensten en informatie van deze website, moet de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming hebben van OFTALMOLOGICA SL Het niet naleven van deze verplichting kan worden beschouwd als een misdrijf dat in de huidige wetgeving kan worden geclassificeerd.

De inhoud van de website is onderworpen aan intellectuele en industriële eigendomsrechten en is het exclusieve eigendom van OFTALMOLOGICA, S.L. of van de natuurlijke of rechtspersonen die het vormen. De verwerving van de voorwaarde van de Gebruiker verleent deze laatste geen recht op wijziging, exploitatie, reproductie, distributie of openbare mededeling van de inhoud, met behoud van al deze rechten.  OFTALMOLOGICA SL Intellectueel eigendom wordt begrepen, naast de inhoud die is opgenomen in www.gebiedoftalmologica.com, de logo's, ontwerpen, afbeeldingen en broncode die worden gebruikt voor het programmeren, zowel op deze website als op al diegenen die eigendom zijn en zijn van Área Oftalmológica Avanzada.

 

LEY APLICABLE

Área Oftalmológica Avanzada behoudt zich het recht voor om de civiele en strafrechtelijke acties in te dienen die het nodig acht voor het oneigenlijk gebruik van de Website en Inhoud, of voor het overtreden van deze Voorwaarden.

De relatie tussen de gebruiker en Área Oftalmológica Avanzada Het zal worden beheerst door de huidige regelgeving en de Spaanse rechtbanken.

Gebruikers van onze website zijn op de hoogte van alles wat in de juridische kennisgeving en in de algemene gebruiksvoorwaarden staat en aanvaarden dit vrijwillig.

GELDIGHEID VAN DE ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn bijgewerkt op 28-12-2017. We kunnen op elk moment overgaan tot wijziging: controleer voor uw zekerheid elke verbinding met de website van Área Oftalmológica de updatedatum.

Voor vragen over de gebruiksvoorwaarden van onze website kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde gegevens.

Belangrijk

De informatie op de website van Área Oftalmológica het vervangt de arts-patiëntrelatie niet, maar vult deze aan. Raadpleeg bij twijfel altijd uw verwijzer.